maltese yavru ilan ve fiyat

Maltese Terrier ?lanlar? Ortalama ya?am süresi 15 ila 18 y?l aral???nda sürebilen maltese terrier en çok tercih edilen ve en ucuz yavru köpekler kategorisine giren süs köpek cinsidir. Sevecen ve tatl? yap?s? sayesinde apartman ortam?na uyum sa?layabilen Maltese Fiyatlar? özellikle gerekli e?itimi ald???nda insanlar ve di?er köpek türleri i

read more